מזונות ומדור

משרד עורכי דין ונוטריון אלנקרי-מנשה, בורודיאנסקי

משרד עורכי דין ונוטריון אלנקרי-מנשה, בורודיאנסקי מתמחה בדיני משפחה ועוסק בכל מישורי התחום לרבות גירושין, מזונות ילדים, מזונות אישה, חלוקת רכוש, פרוק שיתוף , משמורת, זמני שהות, ייפוי כוח מתמשך, אפוטרופסות , אבהות, צוואות, ירושות, חטיפת ילדים בישראל ועוד.

תחומי התמחות

צרו עמנו קשר

אחד הנושאים המורכבים והרגישים ביותר בהליכי גירושין בין הורים לילדים קטינים הוא ההחלטה לגבי המזונות והמדור.
על פי סעיף 3(א) לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959, "אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו". כלומר, הדין הדתי שחל על הצדדים הוא הבסיס לקביעת מזונות ילדים, וככל שעסקינן בבני זוג יהודים, מדובר בדין היהודי.
על פי הדין העברי וההלכה הפסוקה שנקבעה לאורך השנים, מזונות ילדים מחושבים בהתאם לשורה של פרמטרים כגון גיל הילדים, הסדרי המשמורת וזמני השהות, היכולות הכלכליות של ההורים ועוד. כמו כן, ישנה הפרדה בין מזונות הכרחיים שמטרתם לתת מענה לצרכים הבסיסיים של הילדים, לבין מזונות מדין צדקה הנחשבים להוצאות מעבר למינימום הדרוש.
בנוסף, לסכום הבסיסי של מזונות הילדים מצטרף לרוב גם המדור, המהווה את חלקם של הילדים הקטינים בדירת ההורה המשמורן (סכום משמעותי שמשולם לרוב במידה שההורה הנ"ל גר עם הילדים בדירה שכורה).
חשוב להדגיש כי בשנים האחרונות אנו רואים יותר ויותר הליכה לכיוון של שוויון בדיני משפחה, לרבות בנושאים הנוגעים למזונות ילדים. עד כדי פסיקה תקדימית שהתקבלה ממש לאחרונה ובה נקבע כי ניתן אף לבטל כליל מזונות ילדים בתנאים מסוימים (כמו משמורת משותפת, יכולות כלכליות זהות וילדים שאינם קטני קטינים).

הגישה שלנו

כמשרד עורכי דין העוסק בדיני משפחה ואשר נשען על ניסיון של למעלה מ-12 שנים, אנו מתייחסים למזונות ילדים בחרדת קודש. מצד אחד, אנו מודעים לכך שמזונות ילדים גבוהים מדי אשר יוטלו על האב עלולים לגרום להתמוטטותו הכלכלית, וכפועל יוצא מזה לפגוע בילדים. מאידך, מזונות ילדים נמוכים מדי יכולים לייצר אפקט הפוך, בו האם נכנסת לסחרחרה פיננסית.
לתפיסתנו, המפתח לקביעת מזונות ילדים טמון בשילוב מכלול האלמנטים. גם התייחסות ליכולות הכלכליות של ההורים (מכלל מקורותיהם), גם התמודדות עם הפסיקה המתעדכנת תדיר, וגם שרטוט קווים מנחים אשר יהיו נכונים לא רק להווה אלא יצפו פני עתיד.
אנו מייצגים הן בהליכים לקביעת מזונות ילדים במסגרת הסכם גירושין כולל, והן בניהול תביעת מזונות ילדים בכל הערכאות והטריבונלים בישראל. משרדנו מתמחה גם בייצוג בתביעות לטובת הפחתת מזונות ילדים או הגדלת מזונות ילדים, וזאת בהתאם לקיומו או העדרו של שינוי נסיבות מהותי.